(+36) 1 791 2525 | (+36) 1 791 2564 | info@tapis-oktatas.com | Ügyfélkapu
bclose

Tájékoztatás

A Tapis Oktatási Központ által nyújtott , felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokról

 

Az előzetesen megszerzett tudás felmérésének, és beszámítása

 

Az előzetesen megszerzett tudás a jelentkező kérése esetén, amennyiben legalább egy teljes modul kompetenciáival rendelkezik a képzésébe beszámítható. A beszámítás történhet bemutatott dokumentumok (bizonyítvány, tanúsítvány, leckekönyv, stb.) elemzésével, vagy az adott modulok modulzáró vizsga feladataival azonos szintű feladatok megoldása alapján.

 

A beszámíthatóság fokáról, ill. elfogadásáról dokumentumelemzés alapján a felnőttképzésért felelős vezető dönt. OKJ-s képzés esetében, – ha a képzés szakmai vizsgakövetelménye nem változott meg, – tanúsítvány, egyéb dokumentum esetén, – ha a dokumentumban szereplő kompetenciák lefedik legalább az adott képzés valamely modulja kompetenciáinak 80%-át, – egyéb dokumentumok esetén – a képzés, tanfolyam tematikája alapján történik. A beszámítás lehet valamely modul látogatása alóli felmentés, adott modul modulzárója alóli felmentés. OKJ-s vizsga modulvizsgája alól csak OKJ-s bizonyítvány alapján (valamely képzéssel közös modul)

 1. Adott képzésre jelentkező a jelentkezési lapon nyilatkozhat, hogy kér-e előzetes tudásszint felmérést. Ennek eredménye alapján lehet arra lehetősége, hogy az esetlegesen az adott képzés valamely moduljában meglévő ismereteit a képző beszámítsa.

 

 1. A nyilatkozathoz szükséges döntést a képzési tájékoztató, képzési program, OKJ-s képzésnél a képzés Szakmai és vizsgakövetelménye áttanulmányozása alapján tudja meghozni.

 

 1. Az előzetes tudásszintfelmérés személyes jelentkezésnél vagy helyben megtörténik, amennyiben az intézmény részéről a feltételek adottak és a jelentkező is vállalja, vagy körülményeiről (időpont, témakör (körök) és egyéb körülmények) a képzésért felelős vezető vagy az általa kijelölt munkatárs egyeztet a jelentkezővel. Interneten történő jelentkezésnél e-mail, vagy telefonos egyeztetés alapján történik meg a behívás a tudásszintmérésre.

 

 1. Egyeztetést követően az előzetes tudásszintfelmérés a képzés megkezdése előtt a megbeszélt időpontban – a képzés témakörétől függően – képző intézmény székhelyén (1098 Budapest, Dési Huber utca 3.) írásban, szóban, és/vagy gyakorlati feladat elvégzésével történhet. Az előzetes tudásszintmérés során a képzés modulzáró vizsgáival azonos erősségű feladatokat kell megoldani.

 

 1. A tudásszintfelmérés kiértékelését a képzésért felelős vezető, vagy általa kijelölt oktató végzi általában rögtön a tudásszintmérést követően, vagy legkésőbb 3 munkanap alatt. Gyakorlati feladat esetében a tudásszintmérés csak képzett oktató jelenlétében történhet. Írásbeli feladatlap esetében, ha megfelelő megoldókulcs rendelkezésre áll, a képzésért felelős vezető által megbízott személy is végezheti a felmérés kiértékelését

 

 1. A tudásszintfelmérés eredménye alapján, ha a jelentkező az értékelési szempontok szerinti megfelelő minősítést ért el valamely modulból, akkor kérésére a modul hallgatása alól felmentést kaphat. OKJ-s képzésnél a modulzáró igazolás ebben az esetben az adott modulra kiadható, azonban az OKJ-s vizsgát az adott modulból is le kell tenni. Nem OKJ-s képzés esetén, ha az adott modul modulzáró vizsgával zárul, a tudásszintmérést, mint modulzárót eredményesnek kell tekinteni.

 

 1. Az előzetes tudásszintmérés minden esetben a képzési szerződés megkötése előtt történik, mivel a képzés ütemtervét, díját annak eredménye befolyásolja. A beszámítás a képzési díj csökkentését eredményezheti.

 

A szolgáltatás igénybevétele általában díjmentes, gyakorlati feladatot tartalmazó tudásszintmérés esetén díjköteles, melynek mértékéről az ügyfélszolgálaton lehet tájékozódni.

 

Felelős: az előzetes tudásszintmérés szolgáltatás biztosítása során a feladatok elvégzésért a Tapis Bt. Ügyvezetője, a szakmai megvalósításért a képzésért felelős vezető a felelős.

 

 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A képzési szükségletek és a képzési tanácsadásunk azt a célt szolgálja, hogy a képzési igényével hozzánk forduló érdeklődő számára segítséget nyújtsunk az igényeinek és céljainak leginkább megfelelő képzés kiválasztásában.

A szolgáltatás igénybevételének formája minden esetben személyes tanácsadás, melynek folyamata

 •      A tanácsadó fogadja a tanácskérőt, rögzíti adatait,
 •     tájékoztatja az érdeklődőt az intézmény által nyújtott lehetőségekről,
 •     helyzetfelmérés: a tanácsadó tájékozódik a szolgáltatást igénybe vevő konkrét céljairól, iskolai végzettségéről, szakmai gyakorlatáról, munkaügyi státuszáról (munkában áll, vagy regisztrált álláskereső stb.)
 •     ha az érdeklődőnek nincs konkrétan megfogalmazott igénye, akkor a végzettségei, érdeklődési köre alapján, szakmai gyakorlatát is figyelembe véve tesz ajánlatot valamely képzésre, elsősorban az intézmény keretein belül,
 •     Konkrét szakmai képesítés megszerzése iránti igény esetén, iskolai végzettségét előzetes szakmai gyakorlatát is figyelembe véve (rendelkezik-e a belépéshez szükséges feltételekkel), ha az intézmény képzési kínálatában szerepel az adott szakma, ismerteti a lehetőségeket, egyébként más intézménybe irányítja a tanácsadást igénybevevőt, egyúttal felhívja figyelmét az előzetes tudásszint mérés és beszámítás lehetőségére,
 •     amennyiben a tanácsadást kérő nem rendelkezik a számára szükséges képzés belépési feltételeivel, tájékozatja az előzetesen megszerzendő kompetenciákról, végzettségekről,
 •     A képzés finanszírozásával kapcsolatban tájékoztat a tudomására jutott támogatási lehetőségekről, pl. munkaügyi központ, vagy egyéb lehetőségek.
 • A szolgáltatás eredménye a tanácsadást kérő szempontjából az alábbi lehet
 •     céljai megvalósításához rendelkezik a szükséges iskolai és szakmai végzettséggel,
 •     a megszerezni kívánt képesítéshez rendelkezik-e a szükséges bemeneti feltételekkel, vagy előképzettségre van szüksége
 •     képzőintézményünkben képzésre jelentkezik,
 •     más szervezethez fordul képzés és/vagy képzési támogatás igénybevétele céljából.

A szolgáltatás igénybevétele díjmentes

Felelős: a képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás szolgáltatás biztosítása során a feladatok elvégzésért a Tapis Bt. Ügyvezetője, a szakmai megvalósításért a képzésért felelős vezető a felelős.